Koera surma määratlus

: õnnetu lõpp sageli : autu või häbiväärne surm

Armastussõnad?

Peate — meie tasuta veebisõnastikus on üle 200 000 sõna, kuid otsite sõna, mis on ainult Merriam-Websteri lühendamata sõnastikus. Alustage oma tasuta prooviperioodi juba täna ja hankige piiramatu juurdepääs Ameerika suurimale sõnastikule koos:

  • Rohkem kui 250 000 sõna, mida meie tasuta sõnastikus pole
  • Laiendatud määratlused, etümoloogiad ja kasutusmärkused
  • Täpsemad otsingufunktsioonid
  • Reklaamivaba!

Lisateave koera surma kohta

Statistika koera surma kohta

Tsiteeri seda kirjet “Koera surm.” Merriam-Webster.com sõnastik , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/dog%27s%20death. Vaadatud 4. novembril 2022. Armastussõnad? Kas vajate veelgi rohkem määratlusi? Tellige Ameerika suurim sõnastik ja hankige veel tuhandeid definitsioone ja täpsemat otsingut – reklaamideta! Merriam-Webster lühendamata Tort väärtustab terviklikkust ja läbipaistvust. Järgime ranget toimetusprotsessi, et pakkuda teile parimat võimalikku sisu. Samuti võime teenida vahendustasu sidusettevõtete linkide kaudu tehtud ostude eest. Amazoni partnerina teenime kvalifitseeruvate ostude pealt. Lisateavet leiate meie sidusettevõtte avalikustamisest. Baha’i religioon keskendub kogukonnale ja inimkonna ühtsusele. Baha’i usk väärtustab oma juurtes õiglust, võrdsust ja rahu. Kui keegi bahá’i usust sureb, kanduvad need põhiuskumused üle nende surmarituaalidele, matustele ja sellele, kuidas kogukond nende surma leinab.

Liikuge edasi järgmistesse jaotistesse:

  • Baha’i vaated surmale ja suremisele
  • Mis juhtub Baha’i matuse ajal?
  • Kuidas bahá’id leinavad ja surnuid mäletavad?

Baha’i järgijad usuvad iga inimese loomupärasesse õilsusse, mis tähendab, et nad kohtlevad surma ülima hoole ja tähelepanuga. Samal ajal tunnistavad bahá’i õpetused, et hing on igavene: ta ei sure lihtsalt sellepärast, et keha lakkab elamast. Kui olete huvitatud surmast erinevates kultuurides, võiksite teada saada, kuidas matusetavad, surmarituaalid ja lein bahá’i religioonis välja näevad. Allpool käsitleme kõike, mida pead teadma surma kohta bahá’i religioonis ja kultuuris. Virtuaalsete matuste näpunäide: kui plaanite virtuaalset matust, kasutades sellist teenust nagu GatheringUs, võite lisada mõned bahá’i matuste traditsioonid. Teie virtuaalne matusekorraldaja aitab teil üksikasjad kokku panna.

Baha’i vaated surmale ja suremisele

Tänapäeva bahá’i religioon saab oma õpetused autoriteedilt, mida nimetatakse Universaalseks Õigluse Majaks. Arvatakse, et Universaalne Õigluse Maja sai oma autoriteedi jumalikult Jumala sõnumitoojalt. Universaalne Õigluse Maja juhendab bahá’i järgijaid ja toetab bahá’i pühades tekstides sätestatud väärtusi. Baha’ide seisukohad surma ja suremise kohta põhinevad Universal House’i juhistel. ” Kas sa teadsid? Puusärke saab osta Internetist ilma matusebüroo juurdehindluseta. Leia ideaalne puusärk

Igavene hing

Baha’i õpetuste kohaselt on inimese “tõeline identiteet” tema hing. Hingel on vaba tahe, samuti mõistmis- ja ratsionaalsusjõud. Baha’i sõnul pärinevad kunst, teadus ja kõik teadmised mõistusliku hinge intelligentsusest. Kui inimene sureb, õpetab bahá’i religioon, et hing lahkub kehast. Seejärel jätkab ta oma teekonda täiuslikkuse poole.

Elu ja surm

Baha’i sõnul algab indiviidi elu viljastumise hetkest. Siis ühineb ülalkirjeldatud igavene hing Maa füüsilise kehaga. Surres naaseb keha tolmuna Maale, hing aga jätkab teekonda hauataguse ellu. Baha’i kirjutistes võrreldakse füüsilist surma linnupuuri hävitamisega. Kui te puuri hävitate, ei lakka lind olemast. Selle asemel kogeb lind veelgi suuremaid tundeid ja kõrgendatud tajusid kui varem. Baha’i õpetuste kohaselt on füüsiline maailm keskkond, kus inimesed saavad läbida esialgse arenguetapi. Aga hauataguses elus on see koht, kus inimhing saavutab oma täisvõimsuse.

Hirm surma ees

Baha’i religioon õpetab, et surm ei ole midagi, mida inimesed peaksid kartma. Tegelikult viitavad mõned bahá’i kirjutised surmale kui “rõõmu sõnumitoojale”. Surmas näevad bahá’i inimesed võimalust saavutada oma tõeline potentsiaal vaimselt. Inimese hinge edenemine põhineb Baha’i sõnul tema headel tegudel Maal, perekonna ja sõprade abile (palve vormis) ning Jumala armul.

Taevas ja põrgu

Kas bahá’id usuvad taevasse ja põrgusse? Mõnes mõttes nad seda teevadki. Nagu enamik religioone, seostavad bahá’i õpetused selle maailma tegusid hingeseisundiga hauataguses elus. Heade tegude tulemuseks on rahu, negatiivsete tegude tagajärjed. Kuid kui mõned kultuurid näevad taevast ja põrgut füüsiliste asukohtadena, siis baháid suhtuvad hauatagusest elusse kui igavesesse teekonda vaimse täiuslikkuse poole. See tõlgendab viiteid “taevale” ja “põrgule” mis tahes pühakirjades pigem metafooriliste kui sõnasõnalistena. Baha’i mõistmises on “taevas” Jumala läheduse seisund nii selles elus kui ka teispoolsuses. „Põrgu” on seevastu Jumalast eraldatud olek. » Hankige abi GoodTrustilt: sulgege oma digitaalsed kontod ja jäädvustage need lihtsalt GoodTrusti Executor+ plaani abil. Ainult 90 dollarit konto kohta. Lisateavet

Mis juhtub Baha’i matuse ajal?

Baha’i matused ja matused on äärmiselt lihtsad, koosnedes vaid mõnest rituaalist ja traditsioonist. Matusetalitus ise koosneb ainult ühest palvest: surnute palvest ja matmine toimub kiiresti. Kui osalete bahá’i matustel (või olete lihtsalt uudishimulik, milline see välja võiks näha), võite oodata järgmist.

Palve surnute eest

Baha’i sõnul vajab hing igavese täiuslikkuse saavutamiseks Jumala armu, aga ka pere ja sõprade palveid Maal. Palved on seega bahá’i matuste oluline osa, et tagada inimese hinge rahu leidmine hauataguses elus. Baha’i matustel on keskne palve ja ainus kohustuslik palve on surnute palve. Üks koguduse liige loeb palvet, teised aga seisavad vaikides. Surnute palve on tavaliselt kohustuslik ainult siis, kui surnu on täiskasvanu. Seda võib ette kanda üks või kaks korda, olenevalt kohaliku Baha’i Vaimse Assamblee seadustest, mis käsitlevad matuseid.

Baha’i matmine

Nagu bahá’i matusetalitus, on ka bahá’i õpetuste järgi matmine väga lihtne ja arusaadav. Seda seetõttu, et bahá’i õpetused hindavad lihtsust ja paindlikkust traditsioonide ja jäikuse asemel. Siiski on mõned ranged seadused, mida tuleb järgida surnute matmisel bahá’i usu järgi: Matke surnukeha lähedale. Baha’i sõnul on keelatud matta inimese surnukeha rohkem kui tunni kaugusele inimese surmakohast. See kehtib õhu-, maa- ja merereiside kohta. Mida varem matmine toimub bahá’i õpetuste kohaselt, seda parem. Valige tuhastamise asemel matmine. Baha’i matuse- ja matmisseaduste kohaselt on õige matmisviis matmine. Surnute tuhastamine ei ole seaduste järgi vastuvõetav. Jäta palsameerimine vahele. Baha’i matused on tavaliselt suletud kirstuga. Selle põhjuseks on asjaolu, et bahá’i matmisseadused ei luba selliseid ravimeetodeid nagu palsameerimine. Lugege kõigepealt surnute palve. Enne matmist peab kogudus lugema surnute palve, nagu eespool kirjeldatud. Jälgige õiget matmisriietust. Baha’i matmisseadused näevad ette, et keha tuleb mässida lihtsasse siidist või puuvillast surilinasse. Lisaks võib inimese sõrme asetada sõrmuse, millel on kiri: “Ma tulin Jumala juurest ja naasen Tema juurde, eemaldudes kõigest peale Tema, hoides kinni Tema Nimest, Halastavast, Kaastundlikust.” Kasutage õiget tüüpi puusärki. Baha’i matmisseadus sätestab ka, et puusärk peab olema valmistatud kivist, kõvast peenpuidust või kristallist.

Kuidas bahá’id leinavad ja surnuid mäletavad?

Baha’i inimesed hoolitsevad surnute austamise eest matustel ja matmisteenistustel. Kuigi nende teenused on lihtsad, esindavad nad bahá’i usu põhiõpetusi. Baha’i sõnul on samuti soovitatav, et usklikud, kellel on surnud lähedasi, ja kogukond tervikuna surnuid regulaarselt meeles pidada.

Esivanemate mõju

Baha’i inimesed usuvad, et vabastatud hing – surnud inimese vaim – mõjutab meie maailma. Lahkunud inimese hing võib jätkuvalt mõjutada inimeste arengut ja edenemist Maal. Kuna lahkunud inimeste esivanemad ja hinged mõjutavad meie igapäevaelu, on bahá’i uskumuste kohaselt oluline neile võimaluse korral abi ja palvet pakkuda.

Palvete esitamine

Baha’i sõnul on pere ja sõprade palved hinge teekonnal vaimse täiuslikkuse poole hädavajalikud. Seetõttu soovitab religioon usklikel lahkunu eest kindlate ajavahemike järel palvetada. Palve on ka üldiselt bahá’i religiooni oluline osa. Usklikud loevad iga päev kolme erinevat tüüpi palveid ja osalevad regulaarselt pühendunud kogunemistel. Need palved ja koosolekud on loodud selleks, et edendada kogukonnaelu, mida kinnitab vaimne usk. Samuti arvatakse, et need aitavad surnud bahá’i kogukonna liikmetel saavutada oma igaveses eksistentsis täiuslikkust.

Mälestusteenistused

Baha’i õpetused heidutavad usuliikmeid osalemast rituaalides ja kommetes, mis on seotud teiste süsteemide või religioonidega. Kui perekond soovib korraldada lahkunu mälestusürituse, soovitatakse neil seda teha ainult bahá’i riitusi ja tavasid järgides. Neil palutakse demonstreerida bahá’i eluviisi kõigile osalejatele, kes ei pruugi usuga tuttavad olla.

Baha’i hauakivid ja kalmistud

Nagu bahá’i matused ja matused, on bahá’i kalmistud lihtsad, kuid tähendusrikkad. Need on sageli hästi hooldatud ja hooldatud ning võivad sisaldada lopsakat lehestikku või isegi veesilmi. Baha’i kalmistud on määratud usklikele, kuid vastu võib võtta ka nende usklike pereliikmeid. See jäetakse sageli iga kalmistu vaimse assamblee otsustada. Baha’i hauakivid on tavaliselt hõredad ja lihtsad, kuigi neil võib lisaks isiku nimele olla ka vaimseid embleeme või tsitaate.

Surm Baha’i järgi

Baha’i religiooni kohaselt ei ole surm elu lõpp, vaid inimese tõelise ja täiusliku vaimse eksistentsi algus. Kui valmistute osalema bahá’i matustel ja te pole kindel, mida oodata, või soovite saata kaastunnet sõbrale, kes on baha’i, on teil nüüd abi saamiseks vajalik teave. Allikad

  1. “Praktikute gild, kes tegeleb kultuuriliselt tundliku surma ja suremise praktikaga.” Texase osariigi ülikool. aprill 2002. digital.library.txstate.edu/bitstream/handle/10877/4361/Practitioner%27s%20Guide%20to%20Culturally%20Sensitive%20Practice%20for%20Death%20=1&pdf=Allowyeding.
  2. “Mida bahá’id usuvad.” Bahai.org. www.bahai.org/beliefs/
  3. Bahá’u’lláh, Shoghi Effendi ja Universal House of Justice. “Matus, bahai.” Kogumike koostamine (Baha’i Library Online) . 1991. bahai-library.com/compilation_bahai_burial


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *